fbpx
Nguyễn Văn Tài

Business Analyst

Project Manager

Back-end Developer

Front-end Developer

Freelancer

Programmer

Nguyễn Văn Tài

Business Analyst

Project Manager

Back-end Developer

Front-end Developer

Freelancer

Programmer

Freelancer IT Việt Nam

  • Link: https://www.facebook.com/groups/freelanceritvietnam
See Demo

Nơi chia sẻ các dự án IT, cầu nối công việc cho cộng đồng Freelancer IT tại Việt Nam. Cùng nhau chia sẽ kiến thức và kinh nghiệm làm việc freelance và xây dựng Group vững mạnh, văn minh và hữu ích.